Besparen op verzuimkosten door optimale inzetbaarheid!

De Arbowet

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet) in 2017 veranderd. De Arbowet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Echter ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of bij het ontbreken hiervan met alle belanghebbende medewerkers.

Aandacht Arbo bv adviseert en begeleidt uw bedrijf bij het uitvoering en invulling geven aan de Arbowet. En verder voor uw zorgplicht betreffende de arbeidsomstandigheden en het inzetbaarheidsbeleid.

Nieuwe Arbowet = Nieuwe Kans:

 • Uw werknemers een grotere rol te geven over het eigenaarschap van hun inzetbaarheid.
 • De inzetbaarheid van uw werknemers verder te optimaliseren.
 • Kostenbesparing voor werkgever en inkomensbehoud voor werknemers.
 • Een kans om opnieuw in gesprek te gaan met de werknemers.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • Het maken van het functieprofiel van de preventiemedewerker.
 • Het maken van een Arbo- en inzetbaarheidsbeleid.
 • Het opstellen en toetsen van de RIE door gecertificeerde Bedrijfsartsen, Veiligheidsdeskundigen, Arbeids- Organisatiedeskundigen of Arbeidshygiënisten.
 • Het opstellen van een verzuim- en inzetbaarheidsprotocol.
 • Uitleg geven aan leidinggevenden en medezeggenschap.
 • Begeleiding bij ziekte, verzuim en veranderende inzetbaarheid.
 • Inzetten van casemanagers en coaches.

Video: Wat is een arbodienst?

Onze Arbowet nieuwsberichten

Checklist Arbobeleid 2017

De Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd is per 1 juli 2017 aangepast. Uw ...

Arbowet en Arbobeleid in de praktijk

De arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd is per 1 juli 2017 aangepast en ...

Veranderingen rondom de bedrijfsarts nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. In onze nieuwste column van 9 juni ...

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Op 2 juni 2017 heeft de ministerraad besloten dat de nieuwe Arbowet vanaf 1 juli 2017 van ...

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten?