Aandacht Arbo

12
feb

Veerkracht

Veerkracht Door: Coen Splinter Senior Casemanager/ Inzetbaarheidscoach/Ervaringsdeskundige Het vermogen om met stress en tegenslag te kunnen omgaan, is veerkracht. In het “terugveren” zit herstel. Terugveren is een keuze en vooral doen! In de kern gaat het hier over wat ons hoofd wil, en ons lijf te vertellen heeft! Het lichaam geeft echt wel signalen en vertelt je bijvoorbeeld wanneer je moe
Read more
22
jan

Aandacht voor Veerkracht

Boost de veerkracht van je werknemers door een online sessie! Heeft jouw werknemer ook zoveel ballen hoog te houden? Thuiswerken; kinderen die aandacht, structuur en thuisonderwijs nodig hebben; zich zorgen maken over de ‘veiligheid’ van hun omgeving of zichzelf; economische en financiële zorgen hebben; mantelzorger zijn en zo zijn er nog meer gevolgen die de crisis met zich meebrengt. Hoe
Read more
15
jan

AANDACHT voor verandering bij Aandacht Arbo

Mijn dochter en ik delen dezelfde passie voor ons vak, wij hebben jaren samengewerkt en gespard over de Aandacht Groep en vakinhoudelijk over haar loopbaan als HR-Professional en coach. Van de zomer kregen onze gesprekken een verrassende wending. ‘Wat als wij onze krachten gaan bundelen?’ Als ik meer uit de dagelijkse operatie stap en mijn expertise blijf doen en Renske
Read more
29
dec

Lage gespreksdrempel = hoge verzuimdrempel

Verdelen van eigenaarschap en kosten bij onbalans werknemer. De basis van inzetbaarheid is een constructief gesprek. De werknemer is leverancier van arbeid en wil daarvoor goed betaald worden. De werkgever wil als klant van de leverancier ‘waarde’ voor zijn geld. Tijdens onbalans van werknemer komen de kosten en het eigenaarschap ook op het bordje van werkgever te liggen. Zo is
Read more
23
nov

On-evenwaardige en on-gelijkwaardige omgang tussen werkgever en werknemer.

On-evenwaardige en on-gelijkwaardige omgang tussen werkgever en werknemer.Is dat de basis van ruzies en emotionele onveiligheid op de werkvloer? Vanuit zijn rol heeft de leidinggevende het ‘voor het zeggen’! Er is in die zin geen sprake van gelijkwaardigheid……..toch? De leidinggevende bepaald immers en kan uiteindelijk zijn dominantie en vetorecht inzetten. Bij deze ongelijkwaardige rolverdeling is het evenwaardig omgaan met elkaar
Read more
25
sep

Meld ik mijn werknemer ziek bij thuisquarantaine?

Meld ik mijn werknemer ziek bij thuisquarantaine? Onze casemanagers ervaren dat er onduidelijkheid bestaat over het feit, of een werknemer ziekgemeld moet worden wanneer de werknemer het vermoeden heeft dat hij/zij besmet is met het Coronavirus. In dit bericht vindt u informatie die u helpt bij het nemen van het besluit, of een werknemer ziek gemeld dient te worden. De
Read more
10
sep

AANDACHT voor persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. Wat brengt het (op)?

Werknemer = leverancier van arbeid = hoofdverantwoordelijke van zijn (vaardigheden) product! De werknemer ontwikkelt tijdens zijn loopbaan zorgvuldig een eigen product door zijn keuzes in o.a. persoonlijke ontwikkeling, scholing en werkervaring. Werknemer heeft de regie, is eigenaar van zijn product en de verantwoordelijke. Ervaren we deze eigenaarschap en verantwoordelijkheid in de praktijk? Wij vragen aan een zieke werknemer in elk
Read more
7
aug

Wat te doen bij (beginnende) psychische klachten?

Actie werknemer: communiceer dit zo snel mogelijk met je werkgever; Actie werkgever: bij ge- of overspannen gedrag, maak het snel bespreekbaar; Actie werknemer: breng je energievreters en je energiebrengers in beeld; Actie werkgever: vraag wat jij kunt doen om het werk anders te organiseren; Actie werknemer: blijf zoveel mogelijk in beweging gericht op je energiebrengers; Actie werkgever: organiseer het (passende)
Read more
23
jul

Verzuring, verzet en verzuim of vriend-elijk samenwerken?

Verzuring, verzet en verzuim of vriend-elijk samenwerken? Door: Coen Splinter Senior Casemanager/ Inzetbaarheidscoach/Ervaringsspecialist Wanneer een werknemer regelmatig zijn overtuigingen rondbazuint dan kunnen dergelijke woorden een ongenadige en schadelijke uitwerking hebben in het team(gevoel).   Met deze overtuiging plaatst Sjors zichzelf buiten zijn team. Hij neemt hierdoor emotioneel zijn plek en zijn verantwoordelijkheid niet in. Gevolg is verzuring, verzet en verzuim.
Read more
15
mei

De kunst van het Inzetbaar blijven!

Zoek de fout in de volgende zin: ‘Hoe zorgt de werkgever ervoor dat zijn werknemers duurzaam inzetbaar blijven?’ Hier zit een denkfout in. De werkgever kan hier niet voor zorgen! De inspanningen om duurzaam inzetbaar te blijven liggen bij de werknemer, als leverancier van zijn arbeid. De leverancier blijft immers verantwoordelijk voor zijn product, voor de werknemer is dat zijn
Read more