Aandacht Arbo

20
feb

Meer zelfregie door betrokkenheid bij het leveringsproces!

De wijze waarop je de inzetbaarheid van werknemers organiseert moet een logisch onderdeel van het werk- en leveringsproces zijn! Niet iets wat erbij komt. Veel leidinggevenden spreken over verzuim als een lastig probleem waarbij de ondersteuning van HR nodig is. HR is dan de deskundige die procedures en interventies gaat bedenken om ‘het verzuimprobleem’ op te lossen.

23
dec

Directe, open en eerlijke communicatie blijkt toch het meest effectief!

Op dit moment is er in de Arbo- en Verzuimwereld genoeg te doen over privacy en ziekte. Op zichzelf begrijpelijk omdat er schrijnende zaken spelen die echt niet door de beugel kunnen. Televisie programma’s zoals Zembla (2012-2013) en Radar (2016) hebben dit onder de aandacht gebracht. Een beetje eenzijdig waarmee de goeden dan weer onder de kwaden moeten lijden.

23
dec

Inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van het werkproces!

De wijze waarop je de inzetbaarheid van werknemers organiseert moet een logisch onderdeel van het werkproces zijn en niet iets wat erbij komt.

9
nov

WerkGeluk geeft een positief resultaat!

Door werk te verbinden met zingeving en welzijn worden mensen gelukkiger. Mensen werken beter en slimmer. In een positieve stand denken ze breder en zijn ze creatiever. Iedereen is hierbij gebaat, de werknemers (WerkGeluk), hun werkgever (winst), de klanten en opdrachtgevers.