Besparen op verzuimkosten door optimale inzetbaarheid!

Casemanagement

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Wij hanteren het casemanagementmodel. Het casemanagement is sinds 2002 een wettelijke rol en die hebben wij aangevuld met inzetbaarheidscoaching.

Preventief of na een ziekteverlof aanvraag tijdens arbeidsverzuim (veranderende inzetbaarheid) zetten wij als casemanager / inzetbaarheidscoach een proces in werking. Waardoor werknemer en werkgever zelf tot passende en werkbare oplossingen komen. Zodanig krachtig en toepasbaar dat zij die direct kunnen uitvoeren in hun dagelijkse praktijk.

Met het doel dat werknemer (gedeeltelijk) arbeid kan leveren, zijn of haar beschikbare werkvermogen maximaal kan inzetten. De casemanager heeft de taak dat de belangen van werknemer en werkgever integer en onpartijdig worden behartigd. Hij maakt voor werkgever en werknemer schadelast analyses en moet erop toezien dat de wettelijke aspecten gevolgd worden.

Maximale invulling met casemanagement

Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid als casemanager/ inzetbaarheidscoach, dat alle betrokkenen vanuit hun verantwoordelijkheid en rol in het proces een maximale invulling geven.

Wat bedoelen we hier nu mee?

• Dat de werkgever zijn volledige verantwoordelijkheid neemt in het voeren van de (eigen) regie!
• De werknemer maximaal zijn verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen gebruikt.
• De bedrijfsarts zijn medische vaststellingen doet.
• En elke andere speler die een directe of indirecte rol heeft tijdens het (verzuim) proces moet dat vanuit zijn verantwoordelijkheid en professionaliteit invullen.
• Dit noemen wij eigenaarschap van elke speler en dat bewaken wij als casemanagers.

Bewezen methode

Aandacht Arbo heeft door de jaren heen een casemanagement methode ontwikkelt om de redenen en obstakels samen met de werknemer boven tafel te krijgen. Hierdoor kan daadkrachtig met de werknemer en werkgever naar oplossingen gezocht worden zodat de werknemer zijn arbeid (gedeeltelijk) kan leveren.

Vanuit de wet verbetering poortwachter in 2002 heeft het casemanagement een wettelijke status en rol gekregen. Wij hebben van het casemanagement ons vak gemaakt en zijn goed op de hoogte van de wet en regelgeving en schade beperkende maatregelen betreft werkgever en werknemer.

Een goede rolverdeling en een maximale invulling van iedere speler die een rol heeft is zeer kostenbesparend. Tijdens de uitvoering van de taken en handelingen hoeven we niet alles zelf te doen! We overleggen tijdens het proces voortdurend wie het beste de besproken acties kan uitvoeren. Zo heeft onze opdrachtgever ook de regie en zeggenschap over de gemaakte begeleidingskosten.

Meer over Inzetbaarheidsbeleid

Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste oplossing. Bel onze casemanagers en ontvang vrijblijvend een persoonlijk advies op maat.

0251-273 883
Waarom kiest u voor Aandacht Arbo?
Aandacht voor gedrag van mensen!
Aandacht bij veranderende inzetbaarheid en arbeidsverzuim van de werknemer!
Aandachtig en respectvol op zoek naar de oorzaak van het arbeidsverzuim en de veranderende inzetbaarheid.
Aandacht voor kostenbesparing en inkomensbehoud!

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over casemanagement en/of onze andere diensten?