Besparen op verzuimkosten door optimale inzetbaarheid!

Columns

Duurzame inzetbaarheid! Of wordt het Duurs-Samen?

Van kostenpost naar besparing ...

Het Functioneringsgesprek!

‘Functioneren’ gaat over uitvoeren en invullen van arbeid, de taken en ...

Inzetbaarheidskunde

Door onze inzetbaarheid/baan verdienen we een inkomen! En we ontwikkelen tijdens ons werk ...

Arbeidsmarkt = Inzetbaarheidsmarkt

De mens als leverancier van arbeid!? Hij stelt zijn kennis, kunde en karakter beschikbaar ...

Een sociaalcontract als basis!?

In een sociaalcontract heb je het over de onderstroom, betekenisgeving van afspraken en ...

Geef het eigendom terug aan de eigenaar!

Er is geen onderneming die als “doel” heeft om werknemers in dienst te nemen. ...

Oei, Oei ik groei!

Wat betekent mentale groei voor u? Met uw mentaliteit verdient u o.a. uw geld! Bent u ...

(On) Veilig werken doe je samen?!

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwetgeving! ...

De schakelbak

Werknemers met ZelfRegie* hebben sturing, coaching en inspiratie nodig! ...

Meer zelfregie door betrokkenheid bij het leveringsproces!

De wijze waarop je de inzetbaarheid van werknemers organiseert moet een logisch onderdeel ...

Directe, open en eerlijke communicatie blijkt toch het meest effectief!

Op dit moment is er in de Arbo- en Verzuimwereld genoeg te doen over privacy en ziekte. ...

WerkGeluk geeft een positief resultaat!

Door werk te verbinden met zingeving en welzijn worden mensen gelukkiger. Mensen werken ...

Zo zou het toch eigenlijk moeten gaan

Sjors komt uit zichzelf naar Cheffie toe om zijn verandering van inzetbaarheid te ...

Wie zit er aan het stuur bij verzuim?

Wat gebeurt er als Sjors aan het stuur van Cheffie blijft sjorren en trekken? Cheffie ...

Psychische klachten!! Kijkt u weg? Of gaat u het aan?

Sjors zit niet lekker in z’n vel. Hij levert nog wel zijn arbeid, maar in een ...

Uw nachtmerrie? Aanzegging arbeidscontract!

Cheffie zit aan het stuur, bepaalt de koers en de norm. In dit geval is dat afscheid ...

Boontje komt om zijn loontje. Werken naar vermogen.

Welk doel heeft u met uw werknemers afgesproken? Laag verzuim? De schadelastbeheersing? ...

Van ziektewet naar eigen regie! Hoe hou je de regie?

Het doel tijdens arbeidsongeschiktheid moet altijd zijn, duurzaam herstel van de ...

Ziekmelden… of het aanvragen van ziekteverlof?

Goedemorgen cheffie, sorry dat ik je zo vroeg bel maar ik ben ziek… Sjonge wat ...

Participatie? Van exclusief naar inclusief denken

Cheffie: JIJ moet zorgen dat ik tot m’n AOW kan blijven werken en dat bespreek je ...

De casemanager

Cheffie ik kan niet goed lopen! Oooh, gloeiende… nu kan ik je weer niet inzetten Sjors. ...

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten?