Besparen op verzuimkosten door optimale inzetbaarheid!

Inzetbaarheidsbeleid

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Hoe zien wij het inzetbaarheidsbeleid? De basis van inzetbaarheid (samenwerking) van werknemer bij zijn werkgever is de arbeidsovereenkomst. Dat noemen wij liever het leveringscontract van werknemer. De werknemer levert immers arbeid aan zijn klant, en dat is zijn werkgever, met zijn klanten.

Naast de zakelijke kant is voor een gezonde arbeidsverhouding meer nodig. Zoals een zekere mate van passie voor het vakgebied, respect, begrip, openheid, dialoog en verbinding. Allemaal ingrediënten voor een soepele arbeidsrelatie.

Het inzetbaarheidsbeleid begint bij de contractbespreking en in de arbeidsovereenkomst. Waarin de verwachtingen over de inzetbaarheid helder moet worden afgesproken.

En tijdens een dienstverband in de tussendoorgesprekjes en de functionerings-, of inzetbaarheidsgesprekken. Waarin telkens helder vastgesteld kan worden, wat de verwachtingen van de werkgever (en zijn klanten) zijn, betreft het leveren van arbeid door de werknemer.

Vertel als werkgever waar je over 2 jaar wil staan en wat de verwachtingen van de klanten zijn of mogelijk gaan worden. Zodat werknemer zich hierin kan voorbereiden, meebewegen en voldoende gelegenheid krijgt om zich aan te passen. In de praktijk is dat bijvoorbeeld door (bij) scholing of door het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden in gedrag en houding.

Vertel als werknemer wat je ambities zijn. Of veranderingen in de privé-sfeer of op andere gebieden die een (tijdelijke) verandering van inzetbaarheid kan geven.

Duurzame inzetbaarheid

De definitie van duurzame inzetbaarheid van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) is: werknemers zijn duurzaam inzetbaar als ze tijdens hun loopbaan voldoende investeren in gezondheid en scholing en als ze bereid zijn van baan te veranderen.

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werknemer en zijn werkgever. Dus ook buiten de grenzen van de eigen werkgever. Hoe mooi is dat werknemer met zijn (restende) werkvermogen ergens anders weer werk vindt. En werkgever weer een volgende werknemer kan zoeken vanuit zijn behoeften aan arbeid/werk.

Een gezamenlijk geformuleerd doel in het inzetbaarheidsbeleid werkt dan krachtig.
Wat vindt u van het volgende doel? Elke werknemer 100% JobFit en WerkGeluk!

Elk (inzetbaarheids) gesprek kan vanuit deze context gevoerd worden tussen werknemer en werkgever. De afspraken en acties moeten bijdragen om het gestelde doel te bereiken. Zelfs als 100% onbereikbaar lijkt te zijn is het goed om de gezamenlijke kompas daarop te richten. (Bij het normale functioneren en arbeidsongeschiktheid).

Dit geeft meer bevlogenheid bij werknemers. Het bekrachtigt de eigen verantwoordelijkheid, de regie en eigenaarschap van de loopbaan (en ombuigingen) en carrière. Daarmee ook het inkomensbehoud voor werknemer.

Het verhoogt de klanttevredenheid bij de werkgever. Minder fouten en verspilling. Het voorkomt loondoorbetaling bij ongrijpbaar arbeidsverzuim. De schadelast bij de werkgever zal afnemen. Een deel daarvan kan werkgever gebruiken om het doel van JobFit en WerkGeluk na te streven. Het rendement verbetert door meer opbrengsten en minder kosten. Het financiële krachtenveld van inkomensbehoud voor werknemer en schadelast beperking voor werkgever kan hierin een zeer positieve bijdrage leveren.

Onze aanpak bij organisaties

Bij de start gaan we eerst grondig inventariseren wat er in het bedrijf al wordt gedaan om de inzetbaarheid te bevorderen. Dan gaan wij de behoeften van werkgever en zijn werknemers in kaart brengen. Het inzetbaarheidsplan wat dan in samenspraak gemaakt wordt zal zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande situatie. Maatwerk met haalbare en concrete acties en stappen om de inzetbaarheid optimaal te kunnen blijven benutten.

Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste oplossing. Bel onze casemanagers en ontvang vrijblijvend een persoonlijk advies op maat.

0251-273 883
Waarom kiest u voor Aandacht Arbo?
Aandacht voor gedrag van mensen!
Aandacht bij veranderende inzetbaarheid en arbeidsverzuim van de werknemer!
Aandachtig en respectvol op zoek naar de oorzaak van het arbeidsverzuim en de veranderende inzetbaarheid.
Aandacht voor kostenbesparing en inkomensbehoud!

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten?