Besparen op verzuimkosten door optimale inzetbaarheid!

JobFit WerkGeluk

De woorden JobFit WerkGeluk vertegenwoordigen krachtige gedachten en kernwaarden wat arbeid/werk eigenlijk voor iedereen zou mogen betekenen. Het hebben van zinvol werk/arbeid is een groot goed om tot ontplooiing te kunnen komen.

Tijdens het werken en arbeid leveren ontmoeten we andere mensen en we komen in situaties die ons aan het denken zetten. Daardoor ontwikkelen en leren we gaandeweg. Leren en ontwikkelen is een fysiologische behoefte van ons. In de basis is werken en arbeid verrichten zeer gezond voor ons welzijn. Werken, arbeid, een baan die bij ons past, JobFit WerkGeluk, is een belangrijke voorwaarde om een gelukkig en een zinvol leven te leiden.

Wij zien in onze praktijk regelmatig voorbij komen dat een medewerker zijn werk ziet als iets dat hem overkomt. Of dat hij/zij vanbinnen al een besluit heeft genomen om met pensioengevoel te gaan. Of dat zijn of haar persoonlijke interesse en kwaliteit op een heel ander gebied ligt. Of vastzit in zijn of haar denken en/of omstandigheden.

Wie zit er dan aan het stuur van zijn of haar loopbaan, denkt u? Niet de werknemer zelf. Uiteindelijk komt het tot een ziekteverlof aanvraag omdat deze werknemers ongemotiveerd en uitgeput raken.

Eigenaar van carrière en loopbaan

Wij pleiten ervoor dat werknemers zich eigenaar weten van hun carrière en loopbaan. We beweren niet dat dit altijd even makkelijk is. Wij weten wel dat er altijd andere mogelijkheden zijn. Dat kan klein beginnen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in een dergelijke situatie elke dag probeert het voor hem of haar in de gegeven omstandigheden een beetje leuker te maken. Dat zijn de kleine begin stapjes naar een zinvolle loopbaan en leukere carrière.

Om uit een vastgeroeste werksituatie te kunnen stappen, is blijmoedigheid nodig. Misschien een wat ouderwets woord maar het heeft met ‘moed’ te maken – een karakterhouding die niet nodig is wanneer alles gladjes verloopt, maar pas wanneer er sprake is van barrières, tegenslag, zorg en onzekerheid. Veel blijmoedigheid en ook iemand om je heen die in je gelooft of je professioneel begeleid.

Dit kunnen dan de dieperliggende oorzaken zijn van een ziekteverlof aanvraag. Onze casemanager/inzetbaarheidscoach gaat met werknemer samen zorgvuldig opzoek naar de werkelijke belemmering. Casemanager/inzetbaarheidscoach van Aandacht Arbo creëert met werknemer een zoekproces naar passende oplossingen en daarbij zit ook ander werk bij een andere werkgever. Werknemer bekrachtigt hiermee haar/zijn eigen regie/verantwoordelijkheid over haar/zijn loopbaan en inkomen.

Grondig zelfonderzoek

Wanneer de loopbaanombuiging ingrijpend is, kan eerst een grondig zelfonderzoek worden ingezet. De werknemer gaat eerst zijn talenten (wat kan hij), zijn persoonlijkheidskenmerken (hoe pakt hij zaken aan?) zijn motiverende omstandigheden (waar wordt hij blij van?) en waarden en normen (waar komt hij zijn bed voor uit?) in kaart brengen. Deze 4 aspecten samen met zijn werkervaring geeft een goede zoekrichting om zijn WerkGeluk te hervinden.

Het financiële krachtenveld van inkomensbehoud voor de werknemer en schadelast beperking voor de werkgever kan een zeer positieve bijdrage leveren om snel met dit creatieve zoekproces te beginnen.

Zoek samen met een coach naar uw mogelijkheden en kansen >

Meer over Inzetbaarheidsbeleid

Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste oplossing. Bel onze casemanagers en ontvang vrijblijvend een persoonlijk advies op maat.

0251-273 883
Waarom kiest u voor Aandacht Arbo?
Aandacht voor gedrag van mensen!
Aandacht bij veranderende inzetbaarheid en arbeidsverzuim van de werknemer!
Aandachtig en respectvol op zoek naar de oorzaak van het arbeidsverzuim en de veranderende inzetbaarheid.
Aandacht voor kostenbesparing en inkomensbehoud!

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze diensten?