Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te
beschermen. En daardoor hun arbeid duurzaam kunnen leveren en inkomen verwerven.
Op de werkvloer wordt al snel gedacht aan maatregelingen en of persoonlijke beschermingsmiddelen,
maar in essentie hebben we het hier volgens mij over gedrag.
Waarin de werknemer in de basis eigenaar is om een gezond te leven te leiden en de werkgever de
werkzaamheden zo organiseert dat het niet ziekmakend is.

Door: Coen Splinter Senior Casemanager/
Inzetbaarheidscoach/Ervaringsdeskundige

Wanneer wij als arbodienst contact hebben met zieke
werknemers merken wij al snel welke perceptie werknemers
hebben betreft het dragen van het eigenaarschap.
Werknemers die het eigenaarschap dragen, hebben zelf acties
uitstaan, over hun inzetbaarheidsplan nagedacht en hoeven
nauwelijks geactiveerd te worden.

Wij zijn meer tijd kwijt (en dus kosten) wanneer werknemers
weinig eigenaarschap dragen. Dat is een wereld van verschil in
gedrag en houding.

Preventie is duidelijkheid scheppen door van te voren een
(inzetbaarheids) plan te hebben.

Preventie = dagelijks beïnvloedbaar = gedrag = bedrijfscultuur = eigenaarschap.

Preventie is kosten besparend.
Wil je praktijkverhalen horen?

Preventie gaat dus om acties, daden en doen, wat duidelijk
zichtbaar is of wordt door gedrag.

Met preventie kan al begonnen worden bij het aannemen van
werknemers door duidelijk te zijn over het gewenste gedrag
en dat te beschrijven in de leverings- of arbeidsovereenkomst.
En preventie tijdens de inzetbaarheids- of functioneringsge- sprekken een belangrijke rol te geven door het gewenste
gedrag te bespreken en aan te moedigen. De werknemer
continu zelf mee te laten denken over het eigenaarschap en
het gewenste gedrag.

Is er regelmatig sprake van een hoge werkdruk of zijn er
onveilige werkzaamheden op het werk. Of problemen thuis,
mantelzorg, overbelasting of is er meer privé tijd of vakantie
nodig. Zo wordt er duidelijkheid gecreëerd over het (on-)
gezond werken.

Comments are closed.