Test

De Modellen meter

Vul de Modellen meter in om te kijken welke bril u bij arbeidsongeschiktheid en activering vaker kan opzetten? Kijkt u als leidinggevende samen met uw arbeidsongeschikte werknemer door dezelfde bril? Er is geen goed of fout. Welke bril heeft de werknemer op? Met dit inzicht heeft de leidinggevende en casemanager gereedschap om de regie te houden tijdens het re-integratietraject. Onze casemanagers kunnen u uitleggen welke bril nodig is voor een goed resultaat. Als leidinggevenden en casemanagers de brillen kunnen afwisselen is de kwaliteit van de re-integratie succesvoller en realiseren zij daarbij enorme kostenbesparing. De uitslag van de Modellen meter kan u ook ondersteunen bij het inkopen van arbodienstverlening, re-integratiebureau en scholing.

1/4

Bij ons bepaalt de bedrijfsarts of je ziekteverlof krijgt of niet.


Ziek is ziek, je moet eerst beter worden voordat je weer kunt werken.


Ik heb het recht om me ziek te melden als ik ziek ben.


Ziekteverzuim gaat over medische gegevens en daar mag de leidinggevende niet naar vragen. Dat is privacy.
2/4

Het gaat er bij ziekteverzuim ook om wat je nog wel kan.


Werk is meestal een heel goed medicijn als mensen ziekteverzuim hebben.


Leidinggevenden denken creatief om mogelijkheden van zieke medewerkers te benutten.


Wij kennen de rol van de arbeidsdeskundige in verzuim en zetten hem bij ons geregeld in als adviseur bij lang verzuim.

3/4

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.


Mensen melden zich minder vaak ziek en blijven korter thuis als de leidinggevende goede gesprekken voert bij ziekteverlof.


Leidinggevenden moeten en mogen mensen aanspreken die vaak verzuimen.


De leidinggevende verleent ziekteverlof en de medewerker heeft recht op loon als hij echt niet meer kan werken wegens ziekte.

4/4

Bij ons vragen leidinggevenden aan medewerkers hoe ze denken over hun lichamelijke mogelijkheden om het werk tot aan het pensioen vol te houden.


Bij ons weten medewerkers dat de WIA [de nieuwe WAO] geen vangnet meer is voor mensen met ziekte die nog wel iets kunnen. Ze weten dat je ook als je nog mogelijkheden hebt, moet zorgen dat je ook echt werk hebt.


Bij ons voeren we regelmatig open gesprekken over het benutten van onze mogelijkheden en talenten. Leidinggevende en medewerker dagen elkaar hierin uit.


Bij ons wordt een belang gevoeld door de medewerkers dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor je werkvermogen tot aan je pensioen.

Graag ontvangen we uw gegevens. Na het invullen ontvangt u meteen de uitleg en uitslagen in per mail.

Naam:
Voornaam:
Bedrijfsnaam:
Telefoonnummer:
E-mail adres: